Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Teleinformatyki i Automatyki
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. +48 22 683 95 52, fax. +48 22 683 71 44
e-mail: sekretariat [at] ita.wat.edu.pl

Redakcja czasopisma: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Cybernetyki, Instytut Teleinformatyki i Automatyki
00-908 Warszawa 49
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 (bud. 65, pok. 118)
tel. +48 22 683 95 52, fax. +48 22 683 71 44
e-mail: pt [at] ita.wat.edu.pl
review [at] ita.wat.edu.pl

Redaktor naczelny:          dr hab. inż. Antoni Donigiewicz
Redaktorzy tematyczni:    dr inż. Witold Żorski, dr hab. inż. Krzysztof Murawski
Asystent techniczny:        inż. Joanna Borowska


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.


ISSN 2353-9836 (wersja on-line)
ISSN 2300-5149 (wersja drukowana)

Za publikację artykułu w Przeglądzie Teleinformatycznym otrzymuje się 5 punktów (część B Wykazu Czasopism Naukowych MNiSW)


Rada Naukowa czasopisma
Informacje dla autorów      (Information for authors)
Procedury w czasopiśmie:


Recenzenci artykułów:


Przegląd Teleinformatyczny jest indeksowany następujących bazach danych:

BazTech

INDEX COPERNICUS

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie Przegląd Teleinformatyczny (Teleinformatics Review) są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)

Do początku

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

 Pobierz Przegląd

Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

   Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

   Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

Pobierz biuletyn Pobierz biuletyn

Do początku

Okładka
 • Metody rozpoznawania mówców
  A. M. Wisniewski

 • Klasyfikacja Karhunena-Loeve’a
  W.Kwiatkowski

 • Procedury identyfikacji i weryfikacji mówców na bazie ukrytych modeli Markowa
  T. Banachowicz, A. M. Wiśniewski

 • Badanie możliwości rozpoznawania mówcy na podstawie reprezentacji LPC sygnału mowy
  L.Grad

 • Zastosowanie transformaty Karhunena-Loeve’a do rozpoznawania mówcy
  L. Grad

 • Segmentacja sygnałów mowy
  K. Adamczyk, A. M. Wiśniewski

 • Przykład wykorzystania platformy programowo-sprzętowej MATLAB – dSPACE
  RT. Pałys

 • Laboratoryjny system automatycznego rozpoznawania mowy
  T. Pałys
 •  

  Do początku

  Okładka
 • Automatyczne rozpoznawanie mowy bazujące na ukrytych modelach Markowa
  A. M. Wiśniewski

 • Ocena przydatności współczynników falkowych do wyznaczania reprezentacji sygnału mowy
  T. Malinowski

 • Przegląd algorytmów dekodowania w rozpoznawaniu mowy ciągłej
  R. Wal

 • Rozpoznawanie słów izolowanych za pomocą ukrytych modeli Markowa
  L. Grad

 • Zasady projektowania zasobów mody
  A. M. Wiśniewski

 • Zasób mowy ROBOT
  B. Adamczyk, K. Adamczyk, K. Trawiński
 • Do początku